גניזת-ספרי-תורה

גניזת ספרי תורה


ספרי תורה שכתובים על ידי סופר סת"ם אינם נגנזים בגניזה רגילה כספרי תורה מודפסים. יש מי שנוהגים להשאיר אותם בארון הקודש כשהם מסומנים, על מנת למנוע טעות וקריאה בספר פסול. אבל המנהג המקובל הוא לגונזם.

 
 • מהיכן נלמד שצריך לגנוז ספרי תורה?


  ספרי התורה הראשונים שנגנזו היו לוחות הברית השניים ושברי הלוחות הראשונים. הם נשמרו בתוך ארון הברית במשכן ובעקבות כך, למעשה, נקבע כי יש לנהוג בספר תורה מנהג של כבוד גם כאשר הוא אינו ראוי יותר לשימוש, ואפילו אם הוא פסול. על סמך גניזתם של הלוחות הראשונים, גונזים גם בימינו את ספרי התורה הכתובים על קלף.
 • כיצד ואיפה גונזים ספר תורה?


  נהוג לומר שאף אדם לא לוקח עימו דבר אל הקבר, אבל המימרה הזו לא חלה על כל אדם.

  על פי ההלכה, יש להניח ספר תורה פסול או בלוי בתוך כלי חרס ולהניחו בקבר של תלמיד חכם.
 • מדוע מתבצעת גניזת ספרי תורה דווקא בכלי חרס?


  כלי חרס ידועים ככלים שבהם ניתן לשמר טוב יותר מגילות וספרי קלף. לכך יש סימוכין גם בתנ"ך. בספר ירמיהו פרק ל"ב, מתואר תהליך רכישה של שדה בענתות על ידי ירמיהו הנביא. ירמיהו מתאר כיצד הוא משלם את הכסף תמורת השדה וכותב ספר המהווה שטר מכירה ליד עדים רבים. וכך הוא ממשיך ומספר: "ואקנה את השדה מאת חנמאל בן-דדי אשר בענתות ואשקלה לו את הכסף שבעה שקלים ועשרה הכסף. ואכתוב בספר ואחתם ואעד עדים ואשקל הכסף במאזנים. ואקח את ספר המקנה אל ברוך בן נריה בן מחסיה לעיני חנמאל דדי ולעיני העדים הכתבים בספר המקנה לעיני כל היהודים הישבים בחצר המטרה. ואצוה את ברוך לעיניהם לאמר. כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל לקוח את הספרים האלה את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי הזה ונתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים". (שם, ט'-י"ד)
 • מה קורה כשאין בנמצא קבר של תלמיד חכם?


  לאחר שמתמלאים מקומות הגניזה, או במקומות שבהן אין תלמיד חכם, קוברים ספרי תורה בקרקע של בית הקברות. בדרך כלל, תהליך קבורתם של ספרי תורה מלווה בטקס חגיגי, שירה, נגינה וריקודים.