היסטוריה

היסטוריה

  • בית מלאכת הקודש הוקם בשנת 1982, תשמ"ב, ע"י הרב אברהם ואזנר, בברכת סבו, פוסק הדור, מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר שליט"א, רב ואב בית דין בבני ברק.

  • הסיבות להקמתו


    שתי סיבות מרכזיות היו להקמת: הסיבה הראשונה היא שכניצול שואה, היה הרב ואזנר שליט"א עד לעולם יהודי שלם שכמעט ונכחד ולאובדנם של ספרי תורה רבים. הסיבה השניה היתה שטרם הקמת בית מלאכת הקודש הגיעו לידיו ספרי תורה רבים לבדיקה וחלק ניכר מהם לא עמדו בדרישות ההלכה. הוא ביקש לחדש את מפעל התורה ולספק מענה לשאלות ולקונות הלכתיות בנוגע לייצור וכתיבת ספרי תורה.
     
  • ההקמה


    הרב אברהם ואזנר, נכדו, החליט להרים את הכפפה והקים בית מלאכה שספריו נמכרים בארץ ובכל רחבי העולם לכל הקהילות היהודיות, הזרמים והעדות, וזוכים לתשבחות על איכותם ויופיים מפי גדולי ישראל.