ספרי-תורה-בעידן-המחשב

ספרי תורה בעידן המחשב

האם העולם הממוחשב ישנה את עולמה של תורה? האם הוא כבר משנה? התשובה לשאלה זו ראוייה להתייחסות משתי זוויות מרכזיות: הכתיבה והבקרה על הכתיבה.

הרבה דיונים נסובים בעולם המודרני אודות דחיקתו של הנייר המודפס מפני המחשב. מקצועות רבים הולכים ונעלמים כתוצאה משיפורי הטכנולוגיה ומחשוב עסקים. השאלה היא אם גם סופר סת"ם הוא מקצוע שהולך ונעלם, או שמא יש לו חיי נצח.

 • כתיבה פעילה על פי ההלכה


  מסתבר שסופרי סת"ם יכולים להרגע, אם יש אמנות שלעולם נדרש לה, הרי זו אמנות כתיבת סת"ם (ספרי תורה, תפילין ומזוזות). ממש כמו שכהן לעולם יישאר כהן, כך גם לסופר סת"ם, לא יימצא תחליף. הסיבה לכך היא הלכתית. על פי ההלכה לא ניתן לכתוב ספרי תורה, (הכוונה כאן היא לספרי תורה לצורך עליה וקריאה בתורה ולא לספרי תורה לצרכי לימוד) באמצעות הדפסה או צילום. ספר התורה צריך להכתב אות באות בצורה פעילה. המקור לכך הוא הפסוק: " ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" (דברים ל"א, י"ט).

  גם לו היה ניתן לתכנת מכונה שיודעת לאחוז בנוצה ולכתוב בדיו, אי אפשר היה להכשיר את ספר התורה שייצא מתחת ידיה. הציווי הוא על כתיבה אנושית, מעשה ידי אדם.

 • בקרה ממוחשבת על הכתיבה


  גם אם לא ניתן להדיח את סופרי הסת"ם מתפקידם על ידי מחשב, אין זה אומר שלמחשבים אין זכות קיום בעולמה של תורה. ההיפך הוא הנכון. טכנולוגיית המחשוב נרתמה על ידי בית המדרש לסת"ם לצורך שיפור הביקורת והבקרה על כתיבת הסת"ם.

  מקובל היום גם בספרי תורה היוצאים מבית מלאכת הקודש וגם במקומות אחרים שבגמר כתיבת הספר, מעבירים אותו שורה של הגהות. חלק מההגהות או הבדיקות של הספר נעשית בצורה ממוחשבת באמצעות תוכנה ייחודית המזהה טעויות ומתריעה על קיומן.

 • לא על המחשב לבדו


  אפילו בהקשר הזה, המחשב הוא רק כלי מסייע. לא ניתן להסתמך על תוכנת וסריקת המחשב באופן מוחלט ובלעדי. זו הסיבה לכך שלשתי סריקות ממוחשבות אנו מצרפים שתי הגהות בידי אדם ועוד הגהה נוספת על ידי תלמיד חכם שבקיא בתורה ובכתיבת סת"ם.