פטנט כוכב הגלילה

 
פטנט כוכב הגלילה


יש מספר מצוות הנוגעות לקריאת התורה ולהתנהלות נכונה עם ספר תורה שיש לדקדק בהן במיוחד על מנת שלא תצא קלקלה מתחת ידי הקורא ולא יברך ברכה לבטלה.

 
 • חידושים בתורה – פטנט עולמי לגלילה קלה


  פטנט כוכב הגלילה פותח על מנת להתגבר על בעיות הלכתיות שונות שנוצרו כתוצאה מגלילה לא נכונה של הספר, ואלו הן:

 • 1. מגע יד אדם בספר התורה. ההלכה אוסרת באיסור חמור לגעת בספר התורה באמצעות היד ("אסור לאחוז את ספר התורה ביד בשעת הקריאה..." - קיצשו"ע כ"ג, ד').
   
 • 2. מפתח צר מדי של הספר בשעת ההנפה, המונע מהמתפללים לראות את הכתב כראוי, שנאמר: "המגביה ספר תורה פותח את ספר התורה ושיהיה 3 עמודים מן הכתב גלוי כי מצווה על כל האנשים ונשים לראות את הכתב ואומרים וזאת התורה" (מגן אברהם, קל"ד, ג') מפתח כזה נוצר כתוצאה מגלילה לא הדוקה של הספר והווצרות נפיחויות המקשות על הגלילה ועל מתיחת הקלף.
 • 3. יצירת קימוטים בספר בשל גלילה לא הדוקה שעלולה להביא לסדיקת אותיות ומחיקתן.
   
 • 4. מגע יד באותיות התורה, כמו שכתוב: "אסור לנגוע באותיות התורה כי הנוגע גורם למחיקה" (כמבואר על ידי הפוסקים במנהג ישראל תורה קל"ט, ו'). מגע יד מלחלח את הקלף בזיעה שעלולה לפגום באותיות הכתובות בדיו על בסיס מים ולהביא ח"ו למחיקתן.
   
 • פטנט כוכב הגלילה - תקריב

  הפטנט שלנו

  כחלק מהפעילות של בית מלאכת הקודש ובית המדרש לסת"ם הפועל לצידו, פיתחנו פטנט ייחודי לגלילה קלה, שמטרתו לפתור את כל הבעיות הקשורות בגלילה. "כוכב הגלילה" הוא פטנט רשום המאפשר לגלול ספרי תורה בתוך תיק התורה ללא מגע יד אדם בספר עצמו, להעניק לספר התורה שלמות ואורך חיים ולמנוע מצבים של "ספר תורה השרוי בצער" (שכן לא ניתן יותר לקרוא בו).

 • קריאה בספר תורה עם כוכב הגלילה

  יתרונות הפטנט

  הפטנט מאפשר לבצע את מצוות קריאת התורה והגבהת התורה כהלכתן ומתוך הידור מצווה. בנוסף לכך, יש לשימוש בפטנט תרומה מכרעת לשימור הספר לאורך ימים בשל העובדה שהוא מונע נזקים מצטברים בקלף כתוצאה מקימוטים, נפיחויות ומגע יד אדם המייצר לחות שברבות הזמן מקלקלת את הקלף ועלולה למחוק אותיות.