תיק-כוכבי-כסף

תיק יוקרתי לספר תורה - כוכבי כסף


  • "ככוכבי השמים לרוב".
     
    תיק תורה בבלי בעיצוב כוכבים מוזהבים על רקע כוכבים כסופים. הריקוע בצורות גיאומטריות מדוייקות פוגע בקרני האור ומחזיר ניצנוצים מכל צלע וצלע של הכוכבים והמעויינים.
     
    מקט B 119/2 :