תיק-כתר-תורה-כסף-מושחר

תיק לספר תורה - דגם כתר תורה מכסף מושחר


  • “שאו שערים ראשיכם”.

    תיק תורה עשוי ריקועים מצופים כסף וזהב וכתרו נישא מעליו. על בגוף התיק חקוקים, לוחות הברית ועשרת הדיברות ושבעת המינים. התיק בסימן חיבור בין עולם הרוחניות של מעלה לעולם החקלאות של מטה, כמשל על: “השמים שמים לה’ והארץ נתן לבני אדם”. (תהילים קט”ו, ט”ז)

    מק”ט: D 107/2