תיק-מקומות-הקדושים-מפליז

תיק המקומות הקדושים מפליז

  • בין אדם למקום

    ארגז מהודר לספר תורה מפליז. הצבע המוזהב מעניק חיות ורגש למקומות הקדושים לעם היהודי, הרקועים על גבי התיק. תיק שכל כולו אומר קשר בין אדם לקונו דרך המקומות שספגו מילות תפילה והודיה לה' מקדמת דנא.