תיק-נחמן-מאומן-מהודר

תיק מהודר לספר תורה - דגם נחמן מאומן


  • “שישו ושמחו בשמחת תורה”.

    אם מצווה להיות בשמחה תמיד, כמאמר רבי נחמן מברסלב, הרי שאין כמו שמחתה של תורה. תיק בעיצוב אישי על פי הזמנה, שבמרכזו הפתק המפורסם שעליו כתוב: נ-נח-נחמ נחמן מאומן. הפתק המיוחס לרבי נחמן נחשב כסגולה לחיזוק תלמידיו, לזירוז הגאולה וביאת המשיח.

    מק”ט: C 300/1